Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu reklamy / promocji / public relations
Kod: 122202
Liczba odwiedzin: 3528
Synteza: Opracowuje strategię promocji organizacji i jej obecności w mediach; nadzoruje wdrożenie strategii i monitoruje jej skuteczność; koordynuje działania reklamowe / promocyjne / public relations; kreuje wizerunek marki na rynku; planuje budżet promocyjny; zarządza współpracą z dostawcami usług; zarządza podległym zespołem pracowników.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie strategii reklamowej / promocyjnej / public relations organizacji;
 • wdrażanie strategii reklamowej / promocyjnej / public relations (w tym współpracowanie z odbiorcami produktów/ usług oraz z mediami), pełnienie nadzoru nad jej realizacją oraz monitorowanie jej skuteczności;
 • koordynowanie działań reklamowych / promocyjnych / public relations;
 • monitorowanie mediów pod kątem obecności marki oraz kreowanie rozpoznawalności marki na rynku za pomocą przekazów w mediach;
 • analizowanie i raportowanie efektywności działań reklamowych / promocyjnych / public relations na potrzeby zarządu organizacji;
 • przygotowywanie i nadzorowanie realizacji budżetu przeznaczonego na działania reklamowe / promocyjne / public realtions;
 • współpracowanie i wspieranie działań innych działów organizacji w zakresie sprzedaży, marketingu, wzornictwa przemysłowego itp.;
 • zarządzanie współpracą z zewnętrznymi dostawcami, m.in. drukarniami, agencjami reklamowymi itp.;
 • projektowanie i nadzorowanie tworzenia materiałów reklamowych
  i promocyjnych, nowych narzędzi promocyjnych i kanałów komunikacyjnych;
 • uczestniczenie w targach i konferencjach, organizowanie wystąpień promujących organizację;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu;
 • szkolenie i dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników zgodny ze strategią rozwoju firmy;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie planów lojalnościowych dla klientów i ich promocja;
 • rozwój własnych kompetencji i wiedzy w zakresie reklamy / promocji / public relations i zarządzania ludźmi;
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu reklamy / promocji / public relations.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę