Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik domu aukcyjnego
Kod: 122107
Liczba odwiedzin: 55
Synteza: Kierownik domu aukcyjnego zajmuje się organizowaniem pracy domu aukcyjnego w sposób zapewniający realizacje jego celów statutowych, kieruje pracą domu aukcyjnego w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiada za całokształt działalności domu aukcyjnego.
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie całości działania domu aukcyjnego, od obsługi kupujących i sprzedających, personelu, zarządzania zapasami po marketing prowadzonych aukcji;
 • sporządzanie planów bieżącej działalności, planów rozwoju domu aukcyjnego oraz wniosków inwestycyjnych;
 • zapewnianie usług rzeczoznawstwa dzieł sztuki;
 • nadzorowanie organizacji aukcji, konferencji prasowych, szkoleń, imprez o charakterze targowym;
 • doradzanie zakupu dzieł sztuki kolekcjonerom, z którymi współpracuje dom aukcyjny;
 • promowanie idei kolekcjonerstwa;
 • wspieranie różnych inicjatyw charytatywnych;
 • reprezentowanie domu aukcyjnego w stosunku do klientów oraz instytucji i organizacji zewnętrznych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami kultury oraz ze środowiskami twórczymi z Polski i zagranicy, a także z podmiotami zewnętrznymi domu aukcyjnego;
 • powoływanie, koordynowanie i kontrolowanie zespołów organizacyjnych domu aukcyjnego;
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
 • organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników i udzielenie im wsparcia;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy m.in. z zakresu rynku obrotu dzieł sztuki oraz historii sztuki;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku domu aukcyjnego;
 • uczestniczenie w aukcjach, wystawach, biennale, konferencjach naukowych i spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę