Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego)
Kod: 122105
Liczba odwiedzin: 2753
Synteza: Opracowuje strategię marketingu sieciowego organizacji; nadzoruje jej wdrożenie i monitoruje skuteczność; kreuje wizerunek marki na rynku; organizuje i przeprowadza badania rynku; planuje budżet marketingu sieciowego; zarządza współpracą z dostawcami usług; zarządza podległym zespołem.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie i wdrażanie strategii marketingu sieciowego, pełnienie nadzoru nad jej realizacją oraz monitorowanie jej skuteczności;
 • koordynowanie działań w zakresie marketingu sieciowego, przede wszystkim w zakresie budowania struktur współpracowników i handlowców;
 • prowadzenie działań mających na celu zwiększanie rozpoznawalności marki na rynku;
 • analizowanie i raportowanie efektywności działań marketingowych oraz monitorowanie rynku konkurencji, w tym organizowanie lub zamawianie badań i analiz rynku i konkurencji;
 • przygotowywanie i nadzorowanie realizacji budżetu marketingu sieciowego;
 • współpraca z wewnętrznymi jednostkami sprzedaży, agencjami reklamowymi i public relations oraz innymi kontrahentami w zakresie realizacji działań marketingu sieciowego;
 • branie udziału w rozwijaniu portfolio produktowego (produktów dostępnych dla klientów w ramach sieci marketingowej);
 • rozwijanie nowoczesnych narzędzi marketingu sieciowego wspierających sprzedaż, w tym z zakresu e-commerce (nowe sposoby wykorzystania Internetu w zakresie marketingu i sprzedaży);
 • rekrutowanie nowych pracowników do firmy zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju działu marketingu oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu działu marketingu sieciowego, motywowanie pracowników, kontrolowanie oraz ocenianie efektów ich pracy;
 • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników działu marketingu sieciowego;
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności działu marketingi na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w targach i konferencjach branżowych;
 • doskonalenie kompetencji i wiedzy w zakresie marketingu sieciowego i zarządzania ludźmi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę