Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży
Kod: 122103
Liczba odwiedzin: 3340
Synteza: Zarządza i koordynuje pracę w przedsiębiorstwie świadczącym usługi z zakresu marketingu i sprzedaży; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; zarządza podległym zespołem.
Zadania zawodowe:
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad realizacją krótko-i długoterminowych planów strategicznych przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży;
 • prowadzenie działań promocyjnych oferty firmy i pozyskiwanie klientów na świadczone usługi z zakresu marketingu i sprzedaży;
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad realizacją projektów dla klientów
  w obszarze marketingu (na przykład: opracowanie kampanii marketingowej, przygotowanie działań promocyjnych, opracowanie znaków towarowych, przeprowadzenie badań marketingowych itp.) i sprzedaży (na przykład: pozyskiwanie klientów, optymalizowanie procesów sprzedażowych, opracowanie procedur reklamacyjnych itp.);
 • nadzorowanie tworzenia planów operacyjnych firmy i przekładanie ich na zadania realizowane przez poszczególnych pracowników lub działy przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie realizacji kluczowych projektów przedsiębiorstwa, w tym: nadzorowanie i kontrolowanie stanu realizacji projektu, kontrolowanie kosztów poniesionych na realizację projektu, nadzorowanie wykorzystania zasobów firmy itp.;
 • kontrolowanie wyników finansowych firmy pod względem: kosztów stałych działalności, realizacji planu rocznego, kosztów usług zewnętrznych, określenia centrów kosztów i centrów przychodów, mająca na celu optymalizację i zarządzanie zasobami i kosztami firmy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w kontaktach z klientami, dostawcami oraz inwestorami;
 • nawiązywanie współpracy z kooperantami i współwykonawcami w zakresie realizacji projektów marketingowych i sprzedażowych, takimi jak: agencje reklamowe, agencje public relations, organizatorzy imprez i eventów itp.;
 • rekrutowanie pracowników do firmy zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju firmy oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu, w tym motywowanie pracowników
  i kontrolowanie efektów ich pracy;
 • dbanie o rozwój zawodowy pracowników zgodny ze strategią rozwoju firmy;
 • pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ergonomii i przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w targach i konferencjach branżowych;
 • budowanie wizerunku firmy na zewnątrz;
 • doskonalenie kompetencji i wiedzy w zakresie marketingu i sprzedaży.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę