Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu
Kod: 121902
Liczba odwiedzin: 3160
Synteza: Zarządza i koordynuje pracę przedsiębiorstwa specjalizującego się w świadczeniu usług z zakresu obsługi biznesu; kreuje, wdraża i kontroluje realizacje planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.
Zadania zawodowe:
 • tworzenie i nadzór nad realizacją krótko-, średnio- i długoterminowych planów strategicznych działania;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą podległego personelu, w szczególności nad konsultantami, doradcami klienta, prawnikami itp., w zależności od profilu świadczonych przez firmę usług;
 • tworzenie i nadzór nad realizacją biznesplanów dotyczących projektów prowadzonych dla poszczególnych klientów jak i dla całej firmy;
 • prowadzenie dokumentacji projektowej usług oraz bieżące raportowanie postępów w realizacji projektów na potrzeby klientów;
 • prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji usługi zgodnie z założonymi celami i wskaźnikami finansowymi oraz harmonogramem;
 • sprawowanie nadzoru nad tworzeniem planów rozwoju biznesu i przekładaniem ich na działania operacyjne;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją kluczowych działań przedsiębiorstwa;
 • pozyskiwanie kluczowych klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • kontrolowanie wyników finansowych firmy;
 • wyznaczanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami i zarządzania kosztami przedsiębiorstwa mającymi na celu zapewnienie możliwie wysokiego wyniku finansowego;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w kontaktach zewnętrznych;
 • prowadzenie rekrutacji pracowników do firmy zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju firmy oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy;
 • dbanie o rozwój pracowników zgodny ze strategią rozwoju firmy;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu obsługi biznesu dla klientów
 • branie udziału w szkoleniach i imprezach branżowych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę