Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii
Kod: 112020
Liczba odwiedzin: 6651
Synteza: Odpowiada za wdrażanie nowych technologii w organizacji; opracowuje plany rozwoju i modernizacji technicznej przedsiębiorstwa oraz nadzoruje proces ich wdrażania; nadzoruje wykorzystywaną w organizacji technologię, kontroluje stan techniczny sprzętu wykorzystywanego na terenie przedsiębiorstwa; sprawuje nadzór nad przechowywaniem i porządkowaniem dokumentacji technicznej; kontroluje procesy konserwacji i napraw maszyn i urządzeń; nadzoruje i koordynuje prace podległego personelu, w tym także zleca lub prowadzi szkolenia dla pracowników z zakresu nowo wdrożonych technologii.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie strategii w zakresie rozwoju technicznego firmy, w tym prowadzenie i nadzorowanie działań z zakresu opracowania strategii wdrożeń i rozwoju technologii;
 • prowadzenie analiz wartości i rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii, analizowanie i optymalizowanie procesów technologicznych oraz projektowanie koncepcji biznesowych nowych rozwiązań technologicznych;
 • przygotowywanie i realizowanie budżetu w zakresie wdrożeń i rozwoju technologii;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej wdrożeń i rozwoju technologicznego;
 • rozwijanie, optymalizowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, w szczególności wdrażanie rozwiązań eliminujących zagrożenia z obszaru bhp, ochrony środowiska, ograniczających koszty utrzymania ruchu oraz optymalizujących pracę pracowników działu produkcji;
 • zarządzanie działami technologicznymi, w tym sprawowanie nadzoru technologicznego nad kolejnymi fazami wdrażania nowych technologii, prowadzenie analizy zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem różnych rozwiązań technologicznych, opracowywanie planów kosztowych, szacowanie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa, decydowanie w zakresie wdrażania nowych technologii produkcyjnych;
 • współpracowanie z działem produkcji w zakresie doskonalenia procesów i poprawy wydajności;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie wykorzystywanych technologii;
 • ustanawianie i osiąganie wysokich standardów pracy oraz ich udoskonalanie, w tym zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy;
 • współpracowanie z pozostałymi członkami wyższej kadry kierowniczej w zakresie wdrażania i rozwoju technologii;
 • przygotowywanie raportów dla zarządu firmy, kadry kierowniczej, jednostek zewnętrznych itd.;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działów technicznych i produkcyjnych;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy;
 • tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę