Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor finansowy
Kod: 112006
Liczba odwiedzin: 5672
Synteza: Odpowiada za strategię i sytuację finansową organizacji; nadzoruje i koordynuje przygotowania budżetu finansowego; kontroluje rzeczywiste wyniki ekonomiczne firmy w odniesieniu do wyznaczonych celów; nadzoruje dokumentację księgową i kontroluje jej poprawność zgodnie z przepisami i procedurami; ocenia ryzyko finansowe podejmowanych przez organizację działań i inwestycji.
Zadania zawodowe:
 • kształtowanie i realizowanie strategii finansowej organizacji;
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz raportów dla zarządu firmy, kadry kierowniczej, akcjonariuszy, jednostek zewnętrznych itd.;
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji;
 • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej
  w organizacji;
 • optymalizowanie polityki podatkowej;
 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego organizacji, w tym prowadzenie oceny projektów inwestycyjnych;
 • odpowiedzialność za płynność finansową organizacji, zarządzenie ryzykiem kursowym oraz ryzykiem zmiany stóp procentowych;
 • nawiązywanie kontaktów oraz współpracowanie z audytorami, bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, inwestorami, organami podatkowymi;
 • współpracowanie z działem handlowym przy ustalaniu cen produktów i/lub usług;
 • pełnienie nadzoru nad pracą działów: finansowo-księgowego, kontrolingu
  i działu finansowego;
 • wdrażanie polityki personalnej w podległych działach, w szczególności motywowanie i rozliczanie podległych pracowników, dbanie o podnoszenie przez nich kwalifikacji oraz aktualizację wiedzy (z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego itd.);
 • współpracowanie z pozostałymi członkami kadry kierowniczej i innymi działami organizacji;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • bieżące zarządzanie podległym zespołem.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie właściwego wizerunku firmy na zewnątrz;
 • branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę