Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kolporter
Kod: 962106
Liczba odwiedzin: 2433
Synteza: Odpowiada za dystrybucję materiałów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych itp. do punktów handlowych, bezpośrednio do rąk odbiorców lub do skrzynek pocztowych, domów, siedzib podmiotów; zajmuje się rozwieszaniem materiałów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych itp. w miejscach do tego przeznaczonych.
Zadania zawodowe:
  • przeprowadzanie dystrybucji materiałów informacyjnych, reklamowych promocyjnych itp. m.in. w formie ulotek, broszur, gazetek, folderów, gazet, magazynów bezpośrednio do rąk odbiorców – przechodniów lub dostarczanie ich do siedzib podmiotów, domów, skrzynek pocztowych
    i innych miejsc wyznaczonych przez zlecającego;
  • rozwieszanie materiałów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych itp.
    w miejscach do tego przeznaczonych m.in. na słupach ogłoszeniowych, tablicach ogłoszeniowych zewnętrznych i wewnętrznych, w określonych siedzibach podmiotów prywatnych i publicznych;
  • przestrzeganie przepisów bhp. ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • udzielanie informacji na temat kolportowanych materiałów zainteresowanym odbiorcom.

partners

shortcut-links

 go-to-top