Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Goniec
Kod: 962105
Liczba odwiedzin: 3950
Synteza: Odpowiada za odbieranie i terminowe dostarczanie przesyłek, dokumentów i pism wewnątrz organizacji, do urzędów, firm i do osób fizycznych; planuje rozkład dnia pracy; prowadzi ewidencję dostarczanych przesyłek.
Zadania zawodowe:
  • planowanie rozkładu dnia i trasy w zakresie kolejności doręczania przesyłek, dokumentów i pism;
  • odbieranie przesyłek, dokumentów i pism od nadawców lub z wyznaczonych punktów dystrybucji;
  • dostarczanie przesyłek, dokumentów i pism do urzędów, firm i osób fizycznych na wyznaczonym terenie, w tym dostarczanie przesyłek, dokumentów i pism w ramach jednego podmiotu (poczta wewnętrzna);
  • prowadzenie ewidencji dostarczonych przesyłek, dokumentów i pism
    w formie elektronicznej lub papierowej z wykorzystaniem odpowiednich druków lub sprzętu elektronicznego;
  • wykorzystywanie map i/lub urządzeń elektronicznych, m.in. komputera, telefonu, nawigacji GPS itp.;
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • wystawianie awizo w przypadku niezastania odbiorcy przesyłki;
  • naliczanie opłat za przesyłkę.

partners

shortcut-links

 go-to-top