Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dorożkarz
Kod: 933201
Liczba odwiedzin: 2614
Synteza: Planuje i realizuje przewozy turystyczne i okolicznościowe dorożką konną; dba o bezpieczeństwo własne i pasażerów; oporządza i pielęgnuje konie zaprzęgowe.
Zadania zawodowe:
  • planowanie tras jazdy dorożką z uwzględnieniem walorów historycznych i turystycznych miejscowości oraz preferencji klientów, a także przepisów ruchu drogowego;
  • powożenie pasażerów dorożką z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego, przewożonych osób oraz innych uczestników ruchu;
  • oporządzanie i pielęgnowanie koni (zapinanie uprzęży, czyszczenie, karmienie, pojenie, pomoc przy kuciu i prostych zabiegach weterynaryjnych);
  • wykonywanie konserwacji i drobnych napraw uprzęży oraz dorożki;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji dorożki, zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • udzielanie informacji przewożonym osobom na temat mijanych obiektów historycznych, historii miejscowości, tradycji itp.

partners

shortcut-links

 go-to-top