Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kopacz
Kod: 931202
Liczba odwiedzin: 2686
Synteza: Ręczne wykopuje wykopy w celu budowy fundamentów i podziemia oraz wykopy dla różnego rodzaju instalacji.
Zadania zawodowe:
  • wykonywanie wykopów w celu budowy fundamentów i podziemia oraz wykopów dla różnego rodzaju instalacji z wykorzystaniem prostych narzędzi ręcznych, takich jak: łopata i kilof, taczka i inne proste narzędzia;
  • zabezpieczanie krawędzi wykopu przy pomocy barier ochronnych;
  • zabezpieczanie ścian wykopów o głębokości powyżej 1 m przed osunięciami ziemi za pomocą: ścian (skarp) pochylonych, umocnień pionowych ścian itp.;
  • wykonywanie spadków umożliwiających odpływ wód deszczowych od wykopu;
  • sprawdzanie stanu obudowy lub skarpy wykopu przed przystąpieniem do prac w wykopie;
  • zakopywanie wykopów po wykonaniu prac;
  • porządkowanie terenu po zakopaniu wykopu;
  • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

partners

shortcut-links

 go-to-top