Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator wywrotnic wagonowych
Kod: 834315
Liczba odwiedzin: 2102
Synteza: Prowadzi wyładunek materiałów sypkich z wagonów za pomocą wywrotnic obrotowych bębnowych lub czołowych, steruje pracą rozmrażalni wagonów za pomocą urządzeń zdalnego sterowania.
Zadania zawodowe: sprawdzanie stanu technicznego wywrotnic wraz z urządzeniami i mechanizmami współpracującymi, takimi jak: urządzenia sterujące i blokujące;
kierowanie przetaczaniem wagonów do wywrotnicy za pomocą podciągarki elektrycznej;
ustawianie i mocowanie wagonów na wywrotnicy;
zabezpieczanie wagonów klinami przed przesunięciem na torze;
dokonywanie wywrotu wagonu za pomocą urządzeń uruchamiających obrót i blokujących;
koordynowanie szybkości wyładunku;
pobieranie próbek węgla z transportu przeznaczonych do analizy chemicznej;
określanie zapasu węgla w zasobnikach;
sterowanie pracą rozmrażalni, tak aby mieć ciągłą, równomierną dostawę wagonów;
konserwowanie i smarowanie wywrotnic wraz z urządzeniami pomocniczymi;
wykonywanie drobnych napraw i udział w pracach remontowych i odbiorach po remoncie;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż

partners

shortcut-links

 go-to-top