Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
Kod: 834312
Liczba odwiedzin: 1783
Synteza: Obsługuje urządzenia robocze obiektu w sposób zapewniający jego bezpieczną eksploatację i wypełnianie zadań (dla śluzy - żegluga, dla jazu - przepuszczanie wód, dla zapory - gospodarka wodą, dla pompowni - przerzut wody), zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.
Zadania zawodowe: sterowanie pracą urządzeń roboczych napełniania i opróżniania komory śluzy;
obsługiwanie mechanizmów otwierania i zamykania wrót w sposób zapewniający bezpieczeństwo żeglugi;
uruchamianie zamknięć poszczególnych przęseł jazu zgodnie z instrukcją, w zależności od przepływów w rzece;
sterowanie zrzutami wody przez przelewy i spusty zapory zgodnie z instrukcją gospodarki wodnej i z uwzględnieniem prognoz dopływu wody do zbiornika;
sterowanie pracą pomp zgodnie z instrukcją i w sposób zabezpieczający przed zatopieniem silników;
dokonywanie przewidzianych instrukcją codziennych i okresowych obserwacji obiektu oraz pomiarów kontrolnych (m.in. za pomocą wodowskazów, piezometrów);
prowadzenie dziennika obsługi urządzeń obiektu;
przeprowadzanie bieżącej kontroli sprawności mechanizmów i urządzeń roboczych obiektu;
przeprowadzanie bieżącej konserwacji całości obiektu oraz jego urządzeń;
utrzymywanie przewidzianej przez instrukcję łączności z jednostką nadrzędną, sąsiadującymi obiektami hydrotechnicznymi oraz odpowiednim komitetem przeciwpowodziowym.

partners

shortcut-links

 go-to-top