Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator suwnic (suwnicowy)
Kod: 834311
Liczba odwiedzin: 2508
Synteza: Zajmuje się obsługą suwnicy i transportowaniem różnorodnych ładunków i towarów za pomocą tego urządzenia w pomieszczeniach fabrycznych lub składowiskach.
Zadania zawodowe: każdorazowe kontrolowanie działania głównych mechanizmów i urządzeń elektrycznych obsługiwanej suwnicy przed przystąpieniem do pracy;
wzrokowe kontrolowanie łańcuchów, lin, trawersów i wieszaków;
ocenianie ciężaru przenoszonych ładunków i ścisłe przestrzeganie możliwości udźwigu obsługiwanej suwnicy;
umiejętne i właściwe technicznie przewożenie i manewrowanie określonymi przedmiotami;
składanie za pomocą suwnicy prostych form z przewożonych ładunków;
ścisła współpraca z hakowym (podsuwnicowym) i posługiwanie się sygnałami porozumiewawczymi;
wpisywanie do dziennika obsługi danych dotyczących stanu technicznego i funkcjonowania suwnicy, zauważonych usterek; zgłaszanie usterek bezpośredniemu przełożonemu;
ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i zasad dozoru technicznego.

partners

shortcut-links

 go-to-top