Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Kod: 834209
Liczba odwiedzin: 1044
Synteza: Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane przy budowie dróg i nawierzchni drogowych oraz obiektów inżynieryjnych i mostowych; instaluje oraz uruchomia maszyny i urządzenia drogowe: suwnice, żurawie, maszyny do wytwarzania i układania mas bitumicznych, walce samojezdne, koparki do prac ziemnych, maszyny do przerobu kruszyw, do odśnieżania dróg; utrzymuje w ruchu i konserwuje maszyny i urządzenia drogowe oraz dokonuje bieżących napraw.
Zadania zawodowe:
 • posługiwanie się dokumentacją projektową i technologiczną budowy poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz innych elementów infrastruktury drogowej;
 • dobieranie maszyn i urządzeń do robót drogowych i sprawdzanie stanu technicznego koparek, spycharek, ładowarek, pogłębiarek, kafarów, młotów spalinowych, wiertnic, maszyn do nawierzchni bitumicznych, mieszanek betonowych, walców drogowych;
 • dobieranie odpowiednich materiałów do określonych robót ziemnych drogowych: mas bitumicznych oraz mieszanek betonowych i mineralno-asfaltowych;
 • instalowanie oraz uruchomianie maszyn i urządzeń drogowych;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń podczas wykonywania robót ziemnych i drogowych;
 • posługiwanie się takimi narzędziami, jak: klucze różnego rodzaju, szczelinomierze, ciśnieniomierze, areometry, woltomierze, amperomierze, omomierze oraz specjalne urządzenia stanowiące wyposażenie przewidziane przez producenta;
 • konserwowanie i naprawianie maszyn i urządzeń drogowych;
 • sporządzanie dokumentacji z wykonanych prac bieżących oraz konserwacji i napraw maszyn i urządzeń drogowych;
 • przygotowanie maszyny do odbioru po naprawie;
 • rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy z zakresu nowych maszyn i urządzeń ziemnych i drogowych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top