Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator ładowarki
Kod: 834207
Liczba odwiedzin: 3300
Synteza: Odpowiada za prawidłową obsługę i eksploatację ładowarki jednonaczyniowej;
zajmuje się konserwacją powierzonego sprzętu;
bierze udział w pracach rozładunkowych, załadunkowych oraz w przygotowywaniu terenu do pracy sprzętu ciężkiego.
Zadania zawodowe: obsługa ładowarki jednonaczyniowej;
wykonywanie ziemnych prac budowlanych, takich jak zbieranie i profilowanie skarp i nasypów, wydobywanie żwiru, piasku i innych materiałów kopalnych;
wywożenie ziemi, piasku i kamieni na miejsce zwałki;
przygotowywanie terenu robót, tj. odspajanie gruntu od podłoża, wydobywanie ziemi z wykopów i wywożenie na miejsce zwałki lub przemieszczanie i formowanie budowli ziemnych w wyznaczonym miejscu;
załadowywanie i rozładowywanie surowców sypkich;
przyjmowanie oraz dokonywanie kontroli odbioru dostaw;
kontrolowanie stanu technicznego ładowarki, w tym prowadzenie listy kontrolnej i dokonywanie drobnych napraw, a w przypadku większych usterek zgłaszanie awarii urządzania do jednostki serwisowej;
tankowanie oraz kontrolowanie zużycia paliwa;
sporządzanie raportów dotyczących użytkowania urządzenia;
przestrzeganie przepisów BHP i ppoz.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac porządkowych na terenie zakładu;
obsługa koparko-ładowarki;
ocenienie stanu przerabianego surowca.

partners

shortcut-links

 go-to-top