Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych
Kod: 834110
Liczba odwiedzin: 2659
Synteza: Obsługuje samojezdne maszyny wykonujące więcej niż jedną operację w procesie pozyskiwania drewna, tj. maszyny ścinkowo-układające, ścinkowo-zrywkowe, okrzesująco-przerzynające (procesory) lub ścinkowo-okrzesująco-przerzynające (harwestery).
Zadania zawodowe: zapoznanie się z instrukcją obsługi danej maszyny, zasadami bezpieczeństwa pracy i technologią;
przeprowadzanie codziennego przeglądu maszyny zgodnie z instrukcją obsługi, w tym sprawdzanie jej stanu technicznego oraz usuwanie drobnych usterek, sprawdzanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje itp.), czyszczenie i smarowanie elementów;
zapoznanie się z powierzchnią roboczą, ustalenie trasy przejazdów, miejsc składowania drewna, określanie kierunku obalania drzew;
kierowanie i sterowanie pracą maszyny ścinkowo-układającej służącej do ścinania drzew i ich układania w przyjętym ładzie (w wiązkach lub w pasach);
kierowanie i sterowanie pracą maszyny ścinkowo-zrywkowej służącej do ścinania drzew i zrywki drzew z koronami do miejsca dalszej obróbki;
kierowanie i sterowanie pracą procesora - maszyny do okrzesywania ściętych drzew (odcinanie gałęzi i części wierzchołkowej od pnia), a następnie ich przerzynania na określone sortymenty;
obsługa komputera pokładowego służącego do programowania optymalnego podziału drewna, nadzorowania sortymentacji i rejestrowania ilości i rodzaju wyrobionego surowca;
kierowanie i sterowanie pracą harwestera - maszyny do ścinki drzew, ich okrzesywania i przerzynania;
obsługa komputera pokładowego służącego do programowania optymalnego podziału drewna na sortymenty i nadzorowania sortymentacji, mierzenia i rejestrowania pozyskiwanych sortymentów;
po zakończeniu pracy zabezpieczanie maszyny przed użyciem przez osoby postronne oraz przed niekontrolowanym przemieszczeniem;
okresowe czyszczenie i mycie maszyny.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top