Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej
Kod: 834104
Liczba odwiedzin: 1922
Synteza: Obsługuje ciągniki specjalistyczne do zrywki podwieszanej - skidery oraz uniwersalne ciągniki z doczepianymi specjalistycznymi urządzeniami zrywkowymi służące do zrywki całych drzew, strzał lub dłużyc i ich mygłowania, mogących pracować w bardzo trudnych warunkach terenowych.
Zadania zawodowe: zapoznanie się z instrukcją obsługi pojazdów i urządzeń, zasadami bezpieczeństwa i technologią pracy;
przeprowadzanie codziennego przeglądu pojazdów i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi, w tym sprawdzanie jej stanu technicznego oraz usuwanie drobnych usterek, sprawdzanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje itp.), czyszczenie i smarowanie elementów;
zapoznanie się z powierzchnią roboczą, ustalenie trasy przejazdów, miejsc składowania drewna i kierunku zrywki;
kierowanie po szlaku zrywkowym i sterowanie pracą pojazdów i urządzeń zrwykowych - dociągania drewna i formowania oraz jego mygłowania i równania terenu przy pomocy mygłownicy;
po zakończeniu pracy zabezpieczanie pojazdów przed użyciem przez osoby postronne oraz przed niekontrolowanym przemieszczeniem;
okresowe czyszczenie i mycie pojazdów.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top