Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierujący tramwajem (motorniczy)
Kod: 833103
Liczba odwiedzin: 2134
Synteza:
Kierujący tramwajem (motorniczy) przewozi pasażerów pociągiem tramwajowym.
Kierujący tramwajem (motorniczy) to zawód o charakterze usługowym. Praca kierującego tramwajem (motorniczego) polega na przewożeniu pasażerów pociągiem tramwajowym (wagon silnikowy z możliwym wozem doczepnym poruszający się po szynach i napędzany silnikami elektrycznymi zasilanymi z sieci trakcyjnej) w systemie komunikacji miejskiej. Do obowiązków kierującego tramwajem (motorniczego) wyruszającego na trasę z zajezdni należy: pobranie kompletu dokumentów, oznakowanie pojazdu, sprawdzenie wyposażenia, stanu technicznego oraz czystości pojazdu. Pracownik rozpoczynający pracę na trasie przejmuje dokumentację i sprawdza stan techniczny pojazdu. Po zakończeniu przejazdów kierujący tramwajem (motorniczy) zdaje dokumenty i zabezpiecza pojazd w zajezdni. Kierujący tramwajem (motorniczy) zatrzymuje pojazd zgodnie z rozkładem jazdy na określonych przystankach, na których wysiadają i wsiadają pasażerowie. Kierujący tramwajem (motorniczy) musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz przepisów wewnętrznych przedsiębiorstw komunikacyjnych. Jazda musi się odbywać w sposób umiejętny, tak aby zapewnić pasażerom bezpieczeństwo i komfort. Kierujący tramwajem (motorniczy) współpracuje z nadzorem ruchu, dyspozytorem i w razie konieczności z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym. Do jego obowiązków należy również właściwe wypełnienie wszystkich dokumentów (raporty, karta eksploatacji pojazdu).
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie tramwaju przed wyjazdem na trasę (sprawdzenie stanu technicznego, oznakowanie, sprawdzenie czystości składu);
  • kierowanie tramwajem zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami wewnętrznymi przedsiębiorstw komunikacyjnych;
  • przewożenie pasażerów zgodnie z rozkładem jazdy;
  • powiadamianie pracowników nadzoru ruchu, dyspozytora o sytuacjach wymagających ich interwencji;
  • powiadamianie Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu pasażerów;
  • Zabezpieczanie składu tramwajowego po zjeździe z trasy oraz zdanie dokumentów;
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji (raporty, karta eksploatacji pojazdu);
  • diagnozowanie uszkodzeń tramwaju powstałych w trakcie eksploatacji na trasie i ich usuwanie (z wyjątkiem awarii wymagających interwencji służb technicznych);
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ergonomii.
W przepisach dotyczących zawodu kierującego tramwajem (motorniczego) nie ma wymagań dotyczących wykształcenia. Pracodawcy poszukują kandydatów do pracy w tym zawodzie z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Zgodnie z przepisami prawa osoba, która chce uzyskać pozwolenie do kierowania tramwajem musi mieć ukończone 21 lat, przedstawić orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania tramwajem, odbyć wymagane szkolenie i zdać egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym. Pozwolenie jest wydawane na okres wynikający z ustawowych terminów badań lekarskich i psychologicznych. Niezbędne jest zaświadczenie o niekaralności.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top