Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierowca pojazdu uprzywilejowanego
Kod: 832206
Liczba odwiedzin: 1032
Synteza: Kierowca pojazdu uprzywilejowanego (służącego zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego i ratującego życie), prowadzi oraz dba o stan techniczny pojazdu uprzywilejowanego (inspekcji transportu drogowego, straży pożarnej, ratownictwa medycznego, policji, straży gminnej/miejskiej, straży granicznej, staży leśnej, staży więziennej, służby celnej, służby ochrony państwa, służby ochrony kolei, sił zbrojnych itp.). Kierowcą pojazdu uprzywilejowanego, może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy, pozytywnie przeszła badania lekarskie i psychologiczne, ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i posiada zezwolenie na prowadzenie takich pojazdów.
Zadania zawodowe:
  • posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywanie go na żądanie uprawnionego podmiotu;
  • prowadzenie pojazdu, który służy zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego i ratuje życie oraz dbanie o jego stan techniczny;
  • chronienie życia i/lub mienia osób poszkodowanych, zapewnienie im bezpieczeństwa podczas transportu czy podczas usuwania skutków wydarzeń i wypadków drogowych;
  • bezpieczne prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego;
  • zabezpieczanie pojazdu uprzywilejowanego podczas postoju przed kradzieżą, dewastacją i pożarem;
  • utrzymywanie w stałej gotowości urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pojazdu uprzywilejowanego oraz bieżące informowanie o uszkodzeniach i awariach pojazdów pogotowia technicznego;
  • podejmowanie samodzielnych działań (w zakresie swoich kompetencji) w celu usunięcia uszkodzeń i awarii pojazdów uprzywilejowanych lub zgłaszanie poważniejszych awarii pojazdu bezpośredniemu przełożonemu;
  • prowadzenie dokumentacji pojazdu uprzywilejowanego oraz nadzór nad planowym wykonywaniem obsługi tego rodzaju pojazdów.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top