Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyspozytor ruchu kolejowego
Kod: 831212
Liczba odwiedzin: 2669
Synteza: Zajmuje się organizacją i prowadzeniem ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu oraz zarządza pociągami i ładunkami; posługuje się rozkładami jazdy pociągów i kieruje ruchem pociągów w sytuacji zamknięcia toru; odpowiada za przestrzeganie zasad postępowania obowiązujących w sytuacji wypadku kolejowego oraz za dokumentację związaną z prowadzeniem ruchu pociągów.
Zadania zawodowe:
 • zabezpieczanie na czas ustalony rozkładem jazdy i planem obiegów odpowiedniej ilości pociągów we właściwym stanie technicznym i należytej obsadzie drużyn trakcyjnych;
 • klasyfikowanie kolejowych usług transportowych, w tym także planowanie przewozów pasażerskich i towarowych oraz realizowanie przewozu osób, przesyłek i ładunków;
 • przestrzeganie na podstawie planu obiegów wykonania założonego planu pracy pojazdów trakcyjnych;
 • planowanie i awizowanie pociągów, w tym z obcymi przewoźnikami;
 • współpraca z innymi przewoźnikami w zakresie obsługi pociągów poza granicami kraju;
 • realizowanie harmonogramu zatrudnienia drużyn trakcyjnych;
 • nadzorowanie planowego przyjmowania i zakończenia pracy przez drużyny trakcyjne;
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na stacji kolejowej;
 • dobieranie rodzaju rozkazu do treści przekazywanej informacji lub polecenia oraz przekazywanie treści rozkazów pisemnych za pomocą urządzeń radiołączności;
 • nadzorowanie właściwego zabezpieczenia pojazdów w czasie ich postoju na terenie danej lokalizacji oraz planowego uruchomienia pociągów granicznych;
 • organizowanie operatywne (w formie wydawania krótkich i zrozumiałych instrukcji) pracy eksploatacyjnej w przypadku zakłóceń eksploatacyjnych, w tym w sytuacji nadzwyczajnej;
 • przestrzeganie ustalonego harmonogramu w procesie podstawiania taboru na przeglądy techniczne poszczególnych poziomów utrzymania;
 • współpraca z dyspozytorem zakładowym w zakresie należytego wykorzystania i obrotu pojazdów;
 • współpraca z mistrzami utrzymania taboru i ustawiaczem w zakresie organizacji pracy w hali napraw oraz ze starszym rewidentem zespołu rewizji technicznej i dyżurnym ruchu oraz manewrowym;
 • obsługa Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) oraz Elektronicznej Książki Logistyki (EKL);
 • wnioskowanie i zakładanie wniosków na indywidualne rozkłady jazdy (IRJ);
 • odnotowywanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń łączności;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie obsługi ruchu kolejowego.

partners

shortcut-links

 go-to-top