Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator pociągowy
Kod: 831208
Liczba odwiedzin: 2220
Synteza: Wykonuje odprawę taboru w składzie pociągu pod względem gospodarki wagonowej, dokumentów przewozowych i taryf oraz stanu technicznego wagonów towarowych w czasie wjazdu pociągu na stację oraz jego postoju, posługując się takimi urządzeniami, jak: magnetofon, radiotelefon
Zadania zawodowe: ocenianie stanu technicznego pociągu wjeżdżającego na stację, szczególnie usterek układu biegowego;
przyjmowanie wykazów wagonów w składzie pociągu oraz pakietów dokumentów przewozowych od maszynisty i przekazywanie ich do odprawy pociągów;
dokonywanie oględzin poszczególnych wagonów pod względem handlowym, gospodarki wagonowej oraz stanu technicznego;
oznakowanie wagonów podlegających naprawie i wskazanie toru, na który powinny być przetoczone wagony uszkodzone;
zgłaszanie do ekspedycji towarowej wagonów wymagających regulacji handlowej, przeładunku, poprawy ładunku itp.;
przekazywanie przez radiotelefon danych o składzie pociągu do nastawni manewrowej;
prowadzenie numerycznej ewidencji obrotu wagonów loco, wg zasad określonych dla danej stacji;
ustalanie średniego pobytu wagonów na stacji oraz liczby rozporządzalnych wagonów;
sporządzanie sprawozdań dotyczących zapotrzebowania i liczby rozporządzalnych wagonów;
kwalifikowanie i oznaczanie wagonów towarowych, zgodnie z dyspozycjami przewozowymi.

partners

shortcut-links

 go-to-top