Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyspozytor ruchu metra
Kod: 831202
Liczba odwiedzin: 2417
Synteza: Koordynuje ruch pociągów na linii metra, posługując się obowiązującymi procedurami i instrukcjami; kieruje pracą centralnej dyspozytorni, nadzoruje pracę pozostałych dyspozytorów w zakresie mającym wpływ na prowadzenie ruchu, bezpieczeństwo pasażerów, funkcjonowanie metra.
Zadania zawodowe: - prowadzenie ruchu pojazdów na linii;
- obsługa digitajzera, monitorów, urządzeń komputerowych;
- obsługa i nadzorowanie systemów funkcjonujących w metrze;
- sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą linii, regulowanie ruchu pociągów;
- obsługa centrali przeciwpożarowej;
- prowadzenie i koordynacja akcji ratowniczych przeciwpożarowych, ewakuacyjnych oraz akcji likwidowania skutków awarii i klęsk żywiołowych do czasu przybycia odpowiednich służb i jednostek ratowniczych;
- nadzorowanie pracy pozostałych dyspozytorów (technicznego i energetycznego) oraz dyżurnego automatyka w części mającej wpływ na prowadzenie ruchu pociągów, bezpieczeństwo pasażerów oraz funkcjonowanie metra;
- nadzór nad pracą brygad roboczych i innych służb na linii;
- współpraca z innymi służbami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom (zagrożenie pożarowe, terrorystyczne);
- powiadamianie przełożonych oraz odpowiednich służb wymienionych w instrukcjach i procedurach o zdarzeniu lub wypadku na linii metra, po otrzymaniu potwierdzonej informacji na ten temat;
- prowadzenie dokumentacji pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie obowiązków dyżurnego ruchu i stacji metra;
- szkolenie pracowników na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu;
- udział w komisjach egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników na stanowiska związane z prowadzeniem ruchu.

partners

shortcut-links

 go-to-top