Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dróżnik przejazdowy
Kod: 831201
Liczba odwiedzin: 2646
Synteza: Wykonuje czynności obsługi i strzeżenia przejazdów kolejowych wyposażonych w rogatki, a także przy ich braku, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz pojazdów drogowych i osób pieszych, za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych i łączności.
Zadania zawodowe: obsługa rogatek na przejazdach kolejowych strzeżonych;
obserwowanie przejeżdżającego taboru kolejowego pod kątem jego prawidłowego osygnalizowania oraz usterek w pracy podwozia i nadwozia;
informowanie najbliższego posterunku ruchu o zauważonych usterkach w przejeżdżającym taborze kolejowym;
dbanie o prawidłowe działanie wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie przejazdu kolejowego;
utrzymywanie w należytym stanie przyborów sygnałowych, tarcz, wskaźników i podstawowych narzędzi do konserwacji torów;
wykonywanie prostych prac przy konserwacji toru kolejowego w obrębie przejazdu;
osygnalizowanie miejsc uszkodzeń toru oraz innych przeszkód na torze, zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów;
utrzymywanie w czystości i porządku powierzonego przejazdu, a w okresie zimowym posypywanie piaskiem drogi kołowej i odśnieżanie powierzonego terenu;
posługiwanie się instrukcjami dróżnika przejazdowego i obchodowego o budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej.

partners

shortcut-links

 go-to-top