Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierowca lokomotywy spalinowej
Kod: 831102
Liczba odwiedzin: 2162
Synteza: Prowadzi lokomotywy spalinowe w obrębie stacji postojowych, punktów naprawczych pojazdów kolejowych i punktów ładunkowych w ruchu manewrowym, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie lokomotywy do pracy oraz zdawanie jej po pracy;
 • prowadzenie lokomotywy, obsługiwanie urządzeń i hamulców lokomotywy;
 • wykrywanie i usuwanie typowych usterek podczas pracy lokomotywy;
 • smarowanie części trących i uzupełnianie olejów i smarów w czasie pracy lokomotywy;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanego pojazdu kolejowego;
 • stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej
  w prowadzeniu i eksploatacji pojazdów kolejowych;
 • rozpoznawanie i samodzielne rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas pracy lokomotywy;
 • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • posługiwanie się przepisami o ruchu kolejowym oraz sygnalizacji kolejowej;
 • stosowanie zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji pojazdów kolejowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • szkolenie maszynistów i pomocników maszynistów w ramach posiadanych uprawnień.

partners

shortcut-links

 go-to-top