Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń w przemyśle przetwórczym
Kod: 818904
Liczba odwiedzin: 713
Synteza: Operator maszyn produkcyjnych w przemyśle przetwórczym obsługuje powierzone mu maszyny, a także dba o wysoką jakość wytwarzanych produktów. Do jego zadań należy również m.in. kontrolowanie stanu technicznego obsługiwanych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia itp.
Zadania zawodowe:
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń pracujących w przemyśle przetwórczym, przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego części maszyn oraz norm dotyczących materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • przeprowadzanie oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz narzędzi wykorzystywanych w procesach przetwórczych;
 • przygotowanie maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów;
 • obsługiwanie maszyn produkcyjnych;
 • określenie parametrów procesów przetwórstwa wyrobów na podstawie dokumentacji technologicznej;
 • nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów;
 • posługiwanie się przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w procesach wytwarzania wyrobów;
 • przestrzeganie zasad tolerancji i pasowań zgodnie z dokumentacją techniczną wyrobów;
 • zajmowanie się konserwacją urządzeń oraz maszyn;
 • sporządzanie raportów dotyczących użytkowania obsługiwanych maszyn i urządzenia, w tym o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy tych urządzeń;
 • dbanie o zachowanie porządku na stanowisku pracy;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top