Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
Kod: 818902
Liczba odwiedzin: 1756
Synteza: Obsługuje urządzenia i instalacje do utylizacji surowców zwierzęcych.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie wsadu do urządzeń utylizacyjnych;
 • kontrolowanie zasobników z wsadem, podajników itp.;
 • ręczne lub automatyczne ładowanie urządzeń utylizacyjnych;
 • obsługiwanie urządzeń do utylizacji surowców zwierzęcych (sterylizatorów, destruktorów, hydrolizerów, koagulatorów, pieców itp.);
 • sprawdzanie procesu utylizacji;
 • sprawdzanie parametrów produktu utylizacji;
 • odpowiednie zabezpieczanie produktów utylizacji;
 • prowadzenie ewidencji pracy urządzeń utylizacyjnych;
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi, zgłaszanie awarii;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ochrony ppoż. oraz norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nadzorowanie pracy personelu pomocniczego.

partners

shortcut-links

 go-to-top