Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
Kod: 818112
Liczba odwiedzin: 1707
Synteza: Obsługuje urządzenia do oddzielania kapy od wyrobów lub rozdzielania wyrobów o przekroju kołowym metodą płomieniową, a także obsługuje zatapiarki do płomieniowego zatapiania obrzeży wyrobów szklanych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie i sprawdzanie prawidłowości działania opękarek bądź obcinarek;
przygotowywanie i ustawianie palników o regulacji indywidualnej i układzie szczękowym bądź pierścieniowym oraz palników widełkowych;
ustalanie za pomocą szablonu wysokości obcięcia kapy od wyrobu i odpowiednie regulowanie urządzenia do zarysowywania szkła;
obsługiwanie urządzeń do obcinania kap z półfabrykatów dmuchanych lub rozdzielania wyrobów metodą termiczną bezpłomieniową albo termiczną płomieniową;
obsługiwanie różnego rodzaju opękarek, jak: opękarki pionowe, poziome, automatyczne, opękarko-szlifierki;
uruchamianie, zatrzymywanie i regulowanie obrotu stołu przy opękarkach karuzelowych;
zapalanie i regulowanie płomienia palników w zależności od kształtu, wielkości i grubości ścianek obrabianego wyrobu;
ustawianie lub mocowanie za pomocą uchwytów półfabrykatów szklanych w zależności od rodzaju opękarki;
obsługiwanie urządzeń do zatapiania obrzeży półfabrykatów szklanych na zatapiarkach karuzelowych lub maszynowych;
regulowanie czasu przebywania półfabrykatów w płomieniu palnika przez regulację szybkości obrotu stołu zatapiarki;
wymienianie oprzyrządowania na opękarkach i zatapiarkach w przypadku zmiany asortymentu obrabianych półfabrykatów;
ocenianie jakości opękiwanych, ucinanych bądź zatapianych półfabrykatów, a w przypadku stwierdzenia odchyleń jakościowych podejmowanie środków zaradczych;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.

partners

shortcut-links

 go-to-top