Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych
Kod: 818107
Liczba odwiedzin: 1741
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia stosowane przy formowaniu ceramicznych wyrobów ogniotrwałych: elementów termoizolacyjnych, bloków, cegieł i pustaków ogniotrwałych, retort, tygli itp.; nadzoruje procesy formowania i eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy na swoim stanowisku;
- sprawdzanie przydatności mas ceramicznych do formowania;
- obsługiwanie pras pasmowych (ślimakowych), mechanicznych i hydraulicznych do formowania wyrobów, a także urządzeń towarzyszących;
- obsługiwanie pras ciernych do formowania i wykańczania osłon ogniotrwałych szamotowych, kordierytowych i karborundowych;
- obsługiwanie urządzeń stosowanych przy wytwarzaniu wyrobów ogniotrwałych topionych (bloków, kształtek) metodą odlewania;
- obsługiwanie szlifierek i pił do obrabiania półfabrykatów ceramiki ogniotrwałej w celu nadania wyrobom wymaganego kształtu i wymiarów;
- nadzorowanie i regulowanie urządzeń w trakcie pracy;
- kontrolowanie jakości uformowanych wyrobów, sprawdzanie zgodności wymiarów i kształtów z rysunkami technicznymi i wymogami określonymi w instrukcjach i normach;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, form i narzędzi oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top