Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych
Kod: 818106
Liczba odwiedzin: 1767
Synteza: Obsługuje maszyny i urządzenia do formowania wyrobów ceramiki budowlanej, stołowej, elektrotechnicznej i technicznej; prowadzi procesy formowania oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy na swoim stanowisku;
- ocenianie przydatności mas ceramicznych do formowania;
- ocenianie przydatności form, matryc i stempli stosowanych do formowania przez prasowanie;
- obsługiwanie pras pasmowych, agregatów próżniowych, pras hydraulicznych lub ciągu formująco-załadowczego przy formowaniu wyrobów ceramiki budowlanej;
- obsługiwanie automatów i półautomatów do formowania ceramiki stołowej;
- obsługiwanie pras lub baterii pras półautomatycznych i automatycznych do formowania płytek ceramicznych oraz wyrobów ceramiki elektrotechnicznej i technicznej;
- toczenie i wykańczanie wyrobów elektrotechnicznych; ustalanie sposobu i kolejności toczenia na podstawie rysunków technicznych lub warsztatowych;
- obsługiwanie pras do formowania rur kamionkowych, prostek i koryt;
- nadzorowanie i regulowanie urządzeń formujących i urządzeń towarzyszących w trakcie pracy;
- kontrolowanie jakości uformowanych wyrobów, sprawdzanie zgodności wymiarów i kształtów z rysunkami technicznymi i wymogami określonymi w instrukcjach i normach;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, form i narzędzi oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top