Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
Kod: 818105
Liczba odwiedzin: 1854
Synteza: Obsługuje urządzenia do formowania włókna szklanego ciągłego, jego preparacji i suszenia oraz do wytwarzania z niego mat szklanych, rowingu, tkanin rowingowych i jedwabiu szklanego, posługując się obowiązującymi w tym zakresie dokumentacjami technicznymi i instrukcjami oraz aparaturą kontrolno-pomiarową.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie urządzeń do formowania włókna szklanego ze szkła wodnego lub stopionego szkła, aplikatora do włókienniczej lub chemicznie aktywnej preparacji włókna oraz suszarni tunelowych lub komorowych do suszenia włókna;
- obsługiwanie urządzeń do wytwarzania mat z pociętych pasm włókna szklanego powiązanych lepiszczem emulsyjnym lub proszkowym;
- obsługiwanie urządzeń do produkcji mat pętlicowych z włókien ciągłych uformowanych w spirale i nakładanych na siebie;
- obsługiwanie urządzeń do produkcji mat powierzchniowych;
- obsługiwanie urządzeń przewijających do produkcji rowingu ciągłego, stanowiącego wiązkę pasm włókien równoległych nawijanych w formie nawojów cylindrycznych;
- obsługiwanie urządzenia do cięcia rowingu z pasm włókna szklanego przy produkcji rowingu ciętego;
- obsługiwanie krosien tkackich lub maszyn dziewiarskich do wytwarzania tkanin rowingowych z rowingów pokrytych chemicznie czynną preparacją;
- obsługiwanie urządzeń do produkcji jedwabiu szklanego w postaci przędzy z włókien szklanych;
- obsługiwanie urządzeń do produkcji włókna mielonego;
- regulowanie i kontrolowanie parametrów technologicznych procesów i pracy urządzeń zgodnie z instrukcjami;
- obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, usuwanie drobnych usterek.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników;
- obsługiwanie urządzeń do produkcji metodą ciągłą profili poliestrowo-szklanych o różnych kształtach, w tym służących do ciągłego impregnowania pasm rowingu miękkiego żywicą, formowania profilu, utwardzania go i cięcia na odcinki.

partners

shortcut-links

 go-to-top