Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
Kod: 818104
Liczba odwiedzin: 1826
Synteza: Obsługuje urządzenia ręczno-mechaniczne bądź automatyczne do chemicznego polerowania szkła ołowiowego (kryształów) za pomocą kwasów.
Zadania zawodowe: przygotowywanie oraz sprawdzanie stanu i prawidłowości działania urządzeń ręczno-mechanicznych bądź automatycznych do polerowania wraz z układem neutralizującym ścieki i układem neutralizującym opary;
sporządzanie mieszaniny kwasów według receptury dla danego rodzaju szkła, formy i deseniu (dekoracji) oraz rodzaju użytych ściernic przy żłobieniu;
układanie w koszach i zabezpieczanie wyrobów przeznaczonych do polerowania przed uszkodzeniem, przesunięciem czy wypadnięciem lub umieszczanie wyrobów w gniazdach i układanie ich w bębnach w przypadku urządzeń automatycznych;
podgrzewanie i utrzymywanie odpowiedniej temperatury kąpieli polerskiej i wodnej za pomocą urządzeń grzewczych;
polerowanie wyrobów kryształowych umieszczonych w koszach przez zanurzanie ich w basenach z mieszaniną kwasów oraz wody i utrzymywanie koszy w ciągłym ruchu posuwisto-zwrotnym w kierunku pionowym;
obsługiwanie urządzeń automatycznych do chemicznego polerowania: programowanie czasu polerowania dla trzech etapów cyklu produkcyjnego i sterowanie procesem z pulpitu sterowniczego;
regulowanie czasu polerowania w zależności od uzyskiwanych efektów polerskich;
kontrolowanie jakości wyrobów po polerowaniu oraz podejmowanie środków zaradczych w przypadku stwierdzenia odchyleń jakościowych od obowiązujących norm;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, koszy, gniazd i bębnów oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
organizowanie bezpiecznego procesu pracy dla siebie i swoich współpracowników, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż. oraz zasad ochrony środowiska.

partners

shortcut-links

 go-to-top