Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
Kod: 817208
Liczba odwiedzin: 2091
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do lakierowania, laminowania i cięcia płyt pilśniowych i wiórowych; prowadzi procesy obróbcze oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - prowadzenie procesu szpachlowania i szlifowania płyt wiórowych;
- lakierowanie płyt emaliami termoutwardzalnymi, metodą polewania lub natryskiwania, na zmechanizowanych i zautomatyzowanych liniach produkcyjnych bądź na pojedynczych urządzeniach;
- wypalanie powłoki lakierowej w tunelach linii produkcyjnej ciągłej lub wolno stojących komorach;
- obsługiwanie urządzeń do nasycania papieru żywicami termoutwardzalnymi przy wytwarzaniu filmów dekoracyjnych do laminowania;
- laminowanie płyt przez naprasowywanie filmów dekoracyjnych na ich powierzchnię; obsługiwanie urządzeń stosowanych w procesie laminowania;
- obsługiwanie urządzeń do obrzynania płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych i sklejki oraz linii do cięcia tych materiałów na żądane rozmiary i formatki;
- nadzorowanie prowadzonych procesów, kontrolowanie parametrów technologicznych i regulowanie użytkowanych urządzeń w trakcie pracy;
- kontrolowanie jakości płyt po lakierowaniu, laminowaniu i formatyzowaniu;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top