Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator skrawarek drewna
Kod: 817205
Liczba odwiedzin: 2174
Synteza: Skrawa drewno obwodowo lub płasko na różnego typu obrabiarkach skrawających w celu pozyskania okleiny, łuszczki, obłogów, wełny drzewnej i wiórów do produkcji płyt wiórowych.
Zadania zawodowe: obsługiwanie urządzeń podawczych wyrzynków i pryzm do stanowiska skrawania;
sprawdzanie jakości przygotowanego do skrawania drewna pod względem przeprowadzonej obróbki hydrotermicznej oraz pod względem pozostawania na powierzchni drewna śladów po metalach;
sprawdzanie przygotowania noży skrawających i nożyków krańcowych do pracy;
mocowanie noży w skrawarce i ustawianie listwy dociskowej;
mocowanie pryzmy przeznaczonej do skrawania płaskiego w kłach skrawarki, a wyrzynki do skrawania obwodowego we wrzecionach skrawarki;
prowadzenie procesu skrawania na żądaną grubość okleiny lub łuszczki;
regulowanie szybkości skrawania obwodowego w zależności od wydajności suszarni połączonej w ciąg łuszczarsko-suszarniczy lub prędkości nawijania łuszczki na bębny, czy też prędkości cięcia na arkusze;
regulowanie szybkości skrawania płaskiego w zależności od prędkości odbioru liści okleiny przez obsługę skrawarki;
sprawdzanie jakości i grubości pozyskiwanej okleiny lub łuszczki; stałe obserwowanie ich powierzchni, a w przypadku zauważenia rys - zatrzymywanie skrawarki i wygładzanie noża osełką lub gładzikiem;
sporządzanie raportów zawierających ilości i rodzaje pozyskanych materiałów;
czyszczenie i konserwowanie skrawarek, przegląd układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

partners

shortcut-links

 go-to-top