Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator sklejarek płyt stolarskich
Kod: 817204
Liczba odwiedzin: 1965
Synteza: Dokonuje wiązania lub sklejania środków płyt stolarskich na wiązarkach lub sklejarkach mechanicznych.
Zadania zawodowe: sprawdzanie przygotowania pił tarczowych do pracy oraz zamocowywanie ich w obrabiarce;
ustawianie wiązarki lub sklejarki mechanicznej do pracy oraz sprawdzanie ich działania;
przygotowywanie odpowiedniego kleju do klejenia listew;
sortowanie i układanie listew z zachowaniem właściwego ułożenia, w zależności od przekroju czołowego i przebiegu słojów rocznych drewna, oraz właściwego łączenia na długość;
prowadzenie procesu wiązania lub sklejania płyt stolarskich na wiązarkach lub sklejarkach mechanicznych, z jednoczesnym obrzynaniem do odpowiedniego formatu;
konserwowanie i oczyszczanie wiązarki lub sklejarki mechanicznej;
przeprowadzanie drobnych napraw obsługiwanych urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top