Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator pras w produkcji drzewnej
Kod: 817203
Liczba odwiedzin: 2178
Synteza: Prowadzi proces klejenia i okleinowania materiałów płytowych w prasach hydraulicznych; obsługuje prasy do klejenia: sklejki, płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych, stolarskich i komórkowych, deszczółek podłogowych, formatek sklejkowych, lingofolu, lingostonu, jak również do okleinowania elementów litych i płytowych obłogami, okleiną, okładziną melaminową, płytą pilśniową.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie bieżącej oceny stanu technicznego prasy i urządzeń współpracujących z prasą: taśm obiegowych, urządzeń załadowczych i wyładowczych oraz instalacji ogrzewczej prasy;
kontrolowanie ilości nanoszonego kleju na łuszczkę lub elementy płytowe, regulowanie nanoszenia kleju przez walce klejarskie;
prowadzenie ręcznego załadunku prasy - wkładanie zestawów sklejki, sklejki boazeryjnej, płyt stolarskich, formatek sklejkowych pomiędzy półki prasy, odpowiednie ich sytuowanie w stosunku do nurników, wyrównywanie do krawędzi półek;
prowadzenie mechanicznego załadunku prasy - obsługiwanie pulpitu sterowniczego prasy lub pulpitu sterowniczego kosza załadowczego;
prowadzenie procesu prasowania zgodnie z reżimami technologicznymi; kontrolowanie ciśnienia i temperatury w prasach z zaprogramowanym cyklem prasowania, regulowanie ciśnienia i temperatury podczas prasowania w prasach z ręcznym sterowaniem;
wyjmowanie wsadów z prasy po skończonym procesie prasowania lub obsługiwanie urządzeń rozładowczych;
sprawdzanie jakości i grubości wyprodukowanych materiałów za pomocą grubościomierza lub suwmiarki, ewentualne regulowanie ciśnienia prasowania;
prowadzenie rejestru prasowanych materiałów;
konserwowanie i czyszczenie prasy oraz usuwanie drobnych usterek.

partners

shortcut-links

 go-to-top