Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń rębalni drewna
Kod: 817112
Liczba odwiedzin: 1989
Synteza: Obsługuje urządzenia rozdrabniające (rębaki, dezintegratory itp.) oraz sortowniki stosowane w procesie otrzymywania z kloców drewna zrębków o odpowiednich wymiarach, przydatnych do procesu roztwarzania lub mechanicznego rozwłókniania.
Zadania zawodowe: sprawdzanie jakości drewna przeznaczonego do rąbania, zgodnie z instrukcją technologiczną;
sterowanie podawaniem drewna do rębaka w sposób zapewniający regularną pracę, przy możliwie równomiernym poborze mocy przez rębak;
sprawdzanie - zgodnie z instrukcją obsługi - stanu i ustawienia noży rębaka, zapewniających otrzymywanie zrębków o zamierzonych wymiarach;
obsługiwanie - wraz z regulacją - maszyn sortujących zrębki, rozdrabniających, urządzeń transportujących (taśmociągi, rurociągi itp.) i innych eksploatowanych w rębalni;
kontrolowanie wymiarów zrębków podawanych na składowiska lub do zasobników (silosów) warzelni, zgodnie z wymogami instrukcji technologicznej;
konserwowanie maszyn i urządzeń rębalni w zakresie ustalonym obowiązkami służbowymi i instrukcjami obsługi;
dokonywanie zapisów i ewidencjonowanie danych w zakresie wymaganym stanem organizacji w przedsiębiorstwie;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz nadzorowanie podległych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top