Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do ścierania drewna
Kod: 817111
Liczba odwiedzin: 1918
Synteza: Obsługuje ścieraki (prasowe, śrubowe, łańcuchowe itp.) służące do otrzymywania ścieru drzewnego z odpowiednio przygotowanych klocków drewna, głównie świerkowego.
Zadania zawodowe: sprawdzanie jakościowe (wizualne) klocków drewna znajdujących się w układzie transportowym do ścieraka i eliminowanie nieprzydatnych;
napełnianie zasobnika ścieraka klockami drewna przy użyciu odpowiednich urządzeń i narzędzi, zgodnie z instrukcją obsługi;
regulowanie parametrów ścierania, głównie wielkości docisku drewna do kamienia ścieraka, w zależności od rodzaju powierzchni tego kamienia oraz zamierzonych właściwości ścieru;
obsługiwanie układów: napędowego, zasilającego i kontrolnego, zgodnie z instrukcją obsługi i zakresem czynności;
sprawdzanie jakości produkowanego ścieru lub odczytywanie wyników tych sprawdzeń wykonywanych przez laboratorium;
dokonywanie zapisów i ich ewidencjonowanie w zakresie wyznaczonym obowiązkami służbowymi;
wykonywanie prac konserwacyjnych ścieraka;
przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługa parownika drewna w przypadku produkowania ścieru brązowego;
obsługa rafiner (zgodnie z instrukcją obsługi, instrukcją technologiczną i zakresem czynności) w przypadku produkowania ścieru rafinerowego;
obsługa instalacji (po odpowiednim przeszkoleniu) do produkcji ścierów termomechanicznych i termochemomechanicznych.

partners

shortcut-links

 go-to-top