Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
Kod: 817110
Liczba odwiedzin: 1756
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia stosowane w procesach przygotowania dodatków niewłóknistych (wypełniaczy, klejów, barwników, środków retencyjnych, środków uszlachetniających) do masy papierniczej lub stosowanych do powlekania czy impregnowania, nadających określone właściwości jakościowe papierom i tekturom; prowadzi procesy wytwarzania mieszanek i roztworów oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - rozdrabnianie wypełniaczy (np. kaolinu) i ew. innych dodatków do uzyskania wymaganej granulacji; obsługiwanie młynów kulowych, rozdrabniaczy walcowych itp.;
- sporządzanie roztworów albo zawiesin (o właściwym stężeniu i konsystencji) poszczególnych dodatków niewłóknistych lub mieszanin dodatków, zgodnie z instrukcją technologiczną; obsługiwanie mieszalników, mieszadeł, pomp dozujących i innych urządzeń;
- kontrolowanie mieszania, rozcieńczania itp. oraz regulowanie tych procesów (czas, temperatura, obroty mieszadeł itp.);
- sprawdzanie parametrów mieszanki albo roztworów podanych w instrukcji, jak: temperatura, gęstość, przezroczystość itp.;
- dozowanie przygotowanych mieszanek lub roztworów do masy papierniczej w miejscu, czasie i w ilościach określonych w instrukcji technologicznej albo przekazywanie ich na stanowiska powlekania lub impregnowania wyrobów papierowych;
- prowadzenie wymaganych zapisów z przebiegu procesów;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń oraz utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top