Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
Kod: 817109
Liczba odwiedzin: 1840
Synteza: Obsługuje holendry lub młyny stożkowe i tarczowe służące do mielenia mas włóknistych w celu nadania im odpowiednich właściwości papierotwórczych (zdolność spilśniania), przez defibrylację lub skręcanie włókien celulozowych.
Zadania zawodowe: napełnianie wanny holendra masą włóknistą, przy zachowaniu odpowiedniego stężenia tej masy w zależności od założonych właściwości masy zmielonej, lub regulowanie dopływu masy włóknistej do młynów mielących;
ustawianie zespołów mielących zgodnie z założonymi parametrami procesu mielenia w celu uzyskania właściwego stopnia zmielenia;
odmierzanie i dozowanie do wanny holendra dodatków masowych zgodnie z instrukcją technologiczną;
sprawdzanie stopnia zmielenia (tzw. stopnia smarności) lub odczytywanie tego pomiaru wykonanego przez laboratorium i regulowanie zespołów mielących oraz innych parametrów mielenia;
opróżnianie wanny holendra po osiągnięciu założonego stopnia zmielenia i odpowiednim wymieszaniu dodatków masowych;
konserwowanie urządzeń mielących w zakresie przewidzianym obowiązkami służbowymi;przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., a także nadzór nad podległym personelem.
Dodatkowe zadania zawodowe: udział w naprawach urządzeń mielących.

partners

shortcut-links

 go-to-top