Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń bielących masy włókniste
Kod: 817107
Liczba odwiedzin: 1779
Synteza: Obsługuje urządzenia służące do bielenia mas włóknistych (celulozowych, półchemicznych, termochemicznych, ścieru drzewnego i innych), przy użyciu odpowiednich środków bielących (np. chloru i jego związków, tlenu).
Zadania zawodowe: obsługiwanie urządzeń stosowanych w procesie bielenia mas włóknistych, zgodnie z obowiązującą instrukcją technologiczną i przyjętym zakresem czynności;
kontrolowanie i regulowanie procesu bielenia za pomocą aparatury kontrolno- pomiarowej i regulacyjnej wg założonych parametrów tego procesu;
sprawdzanie efektu bielenia przez porównywanie stopni białości masy włóknistej przed bieleniem i otrzymywanej w wyniku tego procesu (w zależności od stanu organizacji i wyposażenia stanowiska pracy: przez bezpośredni pomiar lub analizę wyników pomiarów wykonanych przez laboratorium);
sprawdzanie ilości dozowanych środków chemicznych i regulowanie ich ilości zgodnie z wymogami procesu technologicznego;
konserwowanie urządzeń bielarni i wyposażenia kontrolno-pomiarowego, zgodnie z zakresem czynności;
nadzorowanie podległych pracowników, szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: udział w naprawach urządzeń i wyposażenia bielarni.

partners

shortcut-links

 go-to-top