Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator pergaminiarki
Kod: 817106
Liczba odwiedzin: 1830
Synteza: Obsługuje pergaminiarkę służącą do produkcji pergaminu sztucznego (kwasowego) w wyniku modyfikowania kwasem siarkowym odpowiedniej wstęgi papieru w celu uzyskania wysokiego stopnia odporności na przenikanie cieczy organicznych, a zwłaszcza tłuszczów, olejów i smarów, oraz odporności na rozwłóknianie.
Zadania zawodowe: sprawdzanie jakości zwojów podłoża przyjmowanego do pergaminowania według metodyki określonej w instrukcji technologicznej;
zakładanie zwojów podłoża na pergaminiarkę i przeprowadzanie wstęgi między wałkami, układem kwasowym, myjącym i suszarką;
nawijanie pergaminu na nawijaku i przemieszczanie zwojów w wyznaczone miejsca;
sprawdzanie stanu i przepływu kwasu oraz cieczy myjącej przez układ kwasowy i myjący;
kontrolowanie parametrów kwasu i ich regulowanie zgodnie z instrukcją technologiczną;
sprawdzanie i regulowanie parametrów pracy suszarki pergaminiarki według ustaleń instrukcji obsługi i instrukcji technologicznej;
konserwowanie obsługiwanych maszyn zgodnie z obowiązkami służbowymi i instrukcjami obsługi;
obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz prowadzenie wymaganych zapisów i ewidencji;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz nadzorowanie podległych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługiwanie lub nadzorowanie obsługi innych maszyn, zwłaszcza przetwórczych.

partners

shortcut-links

 go-to-top