Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyny tekturniczej
Kod: 817105
Liczba odwiedzin: 1947
Synteza: Obsługuje maszyny jedno- lub wielositowe, z sitami płaskimi lub okrągłymi, służące do produkowania tektury jedno- albo wielowarstwowej.
Zadania zawodowe: ustawianie i uruchamianie dopływu odpowiednich mas do poszczególnych wlewów albo wanien sit okrągłych;
uruchamianie poszczególnych wlewów i sit okrągłych oraz regulowanie ich pracy w zależności od rodzaju i odmiany produkowanej tektury;
sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych układów formujących oraz odzieży maszynowej;
wymienianie odzieży maszynowej przy odpowiednim stopniu jej zużycia, zgodnie z instrukcją obsługi i zakresem czynności;
regulowanie parametrów pracy części suszącej (suszarki) tekturnicy, zgodnie z wymogami technologii produkowanego rodzaju i odmiany tektury oraz instrukcji obsługi;
sprawdzanie parametrów jakościowych produkowanej tektury za pomocą aparatury i analiz laboratoryjnych;
obsługiwanie układu odbiorczego i przemieszczanie tektury do miejsc wyznaczonych instrukcją obsługi;
konserwowanie obsługiwanych maszyn i urządzeń zgodnie z przyjętymi zakresami czynności i instrukcją obsługi;
obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz prowadzenie wymaganych zapisów i ewidencji;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz nadzorowanie podległych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługa i kontrola pracy innych maszyn przyległych do tekturnicy;
obsługiwanie maszyny papierniczej.

partners

shortcut-links

 go-to-top