Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator kalandrów wyrobów papierowych
Kod: 817101
Liczba odwiedzin: 1901
Synteza: Wykonuje kalandrowanie papierów i tektur powlekanych albo niepowlekanych w celu nadania im odpowiedniej gładkości lub połysku, np. papierom kolorowym (kalander frykcyjny), albo wytłaczania papieru (kalander wytłaczający) bądź też w celu nadania innych, zamierzonych właściwości powierzchni papieru i jego strukturze.
Zadania zawodowe: sprawdzanie jakości zwojów papieru (albo arkuszy tektury) przeznaczonych do kalandrowania;sprawdzanie sprawności funkcjonowania zespołów kalandra: napędowego, dociskowego i regulacyjnego:sprawdzanie stanu technicznego wałów kalandra, zwłaszcza lastycznych;prowadzenie procesu kalandrowania według parametrów określonych w instrukcji obsługi danego kalandra;sprawdzanie jakości efektu kalandrowania w stosunku do zadanych parametrów, możliwych do sprawdzenia na stanowisku pracy;konserwowanie zespołów i części obsługiwanego kalandra według instrukcji obsługi;prowadzenie ewidencji ruchu obsługiwanego kalandra (książka maszynowa) i zapisów wykonanej produkcji;przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

partners

shortcut-links

 go-to-top