Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do przetwórstwa kawy
Kod: 816027
Liczba odwiedzin: 1774
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia do produkcji kawy ziarnistej, mielonej i rozpuszczalnej, w tym kawy bezkofeinowej, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając higieny produkcji, przepisów bezpieczeństwa pracy, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie pieców do prażenia (palenia) ziaren kawy; ustawianie i kontrolowanie parametrów prażenia (temperatury, czasu);
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn do mielenia kawy; regulowanie stopnia zmielenia w zależności od przeznaczenia kawy;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do produkcji kawy rozpuszczalnej, służących do ekstrakcji kawy, suszenia ekstraktu kawowego i aglomeracji proszku;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do zestawiania recepturowych mieszanek kaw ziarnistych i ich aromatyzowania lub do zestawiania napojów kawowych;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń stosowanych w procesie dekofeinizacji zielonych nasion kawy, prowadzonym różnymi metodami;
- nadzorowanie prawidłowości przebiegu poszczególnych operacji i procesów; regulowanie działania maszyn i urządzeń podczas pracy;
- kontrola przebiegu procesu produkcji pod kątem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów;
- prowadzenie zapisów z przebiegu produkcji zgodnie z obowiązującymi procedurami;
- czyszczenie, mycie i dezynfekowanie obsługiwanych maszyn i urządzeń oraz wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych;
- utrzymywanie w czystości hal produkcyjnych oraz porządku na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do konfekcjonowania kawy ziarnistej, mielonej i rozpuszczalnej;
- nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top