Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe
Kod: 816024
Liczba odwiedzin: 1704
Synteza: Obsługuje, nadzoruje oraz utrzymuje w należytym stanie technicznym i higienicznym zautomatyzowane, sterowane cyfrowo urządzenia do termicznego utrwalania produktów płynnych i półpłynnych (np. soki, mleko, śmietanka, sosy) metodą ciągłą, napełniarki wielofunkcyjne (z jednoczesnym formowaniem opakowań kartonowych) oraz urządzenia znakujące i pakujące zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.
Zadania zawodowe:
  • przeprowadzanie mycia w obiegu zamkniętym instalacji i urządzeń linii rozlewniczej, obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń myjących, sporządzanie roztworów myjących, uruchamianie odpowiedniego programu;
  • przeprowadzanie sterylizacji instalacji i urządzeń linii rozlewniczej parą wodną: ustawianie parametrów sterylizacji, uruchamianie odpowiedniego programu, nadzorowanie pracy urządzeń;
  • obsługa zautomatyzowanych, rurowych lub płytowych urządzeń do ciągłej pasteryzacji / sterylizacji produktów: ustawianie temperatury utrwalania, uruchamianie programu i nadzorowanie procesu;
  • przygotowywanie wielofunkcyjnych napełniarek w opakowania kartonowe do pracy, tj. ustawianie urządzenia na określoną wielkość opakowań oraz załadowywanie materiału opakowaniowego;
  • prowadzenie aseptycznego rozlewu produktów: uruchamianie programu i nadzorowanie pracy urządzenia napełniającego, bieżące uzupełnianie materiału opakowaniowego, kontrolowanie szczelności i stopnia napełnienia opakowań;
  • lokalizowanie i usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń (wymiana czujników, grzałek itp.);
  • obsługa urządzeń znakujących i pakujących: ustawianie daty produkcji, załadowywanie i uzupełnianie takich materiałów, jak klej czy folia opakowaniowa;
  • przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bezpieczeństwa pracy;
  • bieżące konserwowanie elementów urządzeń określonych instrukcją;
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top