Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych
Kod: 816019
Liczba odwiedzin: 1706
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia i instalacje z aparaturą kontrolno-pomiarową do produkcji spirytusu rektyfikowanego i napojów spirytusowych (wódek czystych i gatunkowych); prowadzi procesy produkcyjne i eksploatuje urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, aktami prawnymi i procedurami, przestrzegając przepisów higieniczno-sanitarnych, bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie działania pomp, instalacji technologicznej, wodnej i parowej;
- prowadzenie procesu rektyfikacji destylatu rolniczego w celu jego oczyszczenia z fuzli; nadzorowanie aparatów rektyfikacyjnych;
- obsługiwanie ekstraktorów, maceratorów, aparatów destylacyjnych i innych urządzeń stosowanych w procesach przygotowania półproduktów smakowo-aromatycznych (morsów, nalewów, destylatów, spirytusów owocowych, karmelu, syropu), dodawanych do wódek gatunkowych;
- nadzorowanie dozowania do zbiorników kupażowych składników przewidzianych recepturą (spirytusu, wody, składników dodatkowych) w procesie sporządzania zestawów wódek;
- prowadzenie i nadzorowanie procesu leżakowania wódek gatunkowych (często w połączeniu z obróbką termiczną);
- prowadzenie filtracji zestawów;
- przepompowywanie gotowych wódek do zbiorników naporowych, zasilających linie rozlewnicze;
- kontrolowanie i regulowanie parametrów technologicznych w poszczególnych fazach produkcji zgodnie z instrukcjami;
- pobieranie prób do badań laboratoryjnych w celu oceny przebiegu procesów;
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji produkcji;
- mycie i dezynfekowanie urządzeń i instalacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - obsługiwanie urządzeń do przygotowania wody technologicznej (jej demineralizacji);
- obsługiwanie linii rozlewniczej wódek;
- nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top