Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji spirytusu
Kod: 816014
Liczba odwiedzin: 1776
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia gorzelni (rolniczych) stosowane w procesach wytwarzania destylatu rolniczego (spirytusu surowego) z surowców zbożowych (żyta, kukurydzy), a także z melasy lub ziemniaków; prowadzi procesy technologiczne i eksploatuje użytkowane urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, aktami prawnymi i procedurami, przestrzegając przepisów higieniczno-sanitarnych, bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie surowców i kierowanie ich do silosów magazynowych lub odważanie i przekazywanie bezpośrednio do produkcji;
- prowadzenie procesu rozdrabniania surowców skrobiowych za pomocą różnego rodzaju młynków i ich parowania w parnikach;
- prowadzenie procesu scukrzania skrobi w kadziach zaciernych; dozowanie preparatów enzymatycznych w ilości zgodnej z instrukcją technologiczną;
- przygotowywanie drożdży (w kadkach drożdżowych) do szczepienia zacieru;
- prowadzenie procesu fermentacji zacieru (zaszczepionego drożdżami) w kadziach fermentacyjnych; sterylizowanie kadzi przed napełnieniem ich zacierem (za pomocą pary wodnej lub pary z dodatkiem formaliny);
- obsługiwanie jednokolumnowych aparatów destylacyjnych służących do oddestylowania alkoholu z odfermentowanego zacieru; kierowanie destylatu do zbiorników magazynowych;
- obsługiwanie i nadzorowanie działania pomp, instalacji technologicznej, wodnej i parowej;
- kontrolowanie i regulowanie parametrów technologicznych (temperatury, ciśnienia) w poszczególnych fazach produkcji zgodnie z instrukcją;
- pobieranie prób do badań laboratoryjnych w celu oceny przebiegu procesów;
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji produkcji;
- czyszczenie, mycie, dezynfekowanie i konserwowanie urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top