Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji piwa
Kod: 816013
Liczba odwiedzin: 1895
Synteza: Obsługuje i nadzoruje linie technologiczne, instalacje, maszyny i urządzenia stosowane przy produkcji piwa oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów procesu technologicznego produkcji piwa.
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie procesu przygotowania brzeczki w warzelni;
 • obsługiwanie aparatury służącej do przygotowania brzeczki, w tym: śrutownika do rozdrobnienia słodu, kadzi zaciernej do przygotowania zacieru, kadzi filtracyjnej do filtrowania zacieru i oddzielenia młóta, kotła warzelnego do warzenia (gotowania) brzeczki wraz z chmielem, kadzi wirowych do filtrowania brzeczki oraz płytowych wymienników ciepła schładzających gorącą brzeczkę;
 • obsługiwanie zautomatyzowanych linii do produkcji piwa;
 • obsługiwanie aparatury do propagacji drożdży piwowarskich;
 • nadzorowanie procesów fermentacji brzeczki, dojrzewania piwa i jego leżakowania;
 • nadzorowanie procesu filtracji i stabilizacji piwa;
 • nadzorowanie prawidłowości pracy poszczególnych urządzeń warzelni;
 • kontrolowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych i regulowanie parametrów procesów warzelniczych;
 • mycie i dezynfekowanie urządzeń i instalacji technologicznej oraz pomieszczeń warzelni;
 • bieżące prowadzenie dokumentacji produkcyjnej;
 • przestrzeganie dyscypliny produkcyjnej oraz zasad dotyczących jakości wytwarzania produktu;
 • lokalizowanie usterek i wykonywanie drobnych napraw obsługiwanych urządzeń warzelni, zgłaszanie awarii;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • obsługiwanie urządzeń do obróbki chmielu oraz produkcji ekstraktu chmielowego;
 • obsługiwanie urządzeń słodowni;
 • obsługiwanie automatycznych lub półautomatycznych linii rozlewniczych piwa do butelek, puszek, beczek typu keg itp.

partners

shortcut-links

 go-to-top