Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji pasz
Kod: 816011
Liczba odwiedzin: 1863
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia w procesie technologicznym produkcji mieszanek paszowych i pasz granulowanych w wytwórni pasz.
Zadania zawodowe: ­ sprawowanie stałej kontroli nad działaniem wszystkich urządzeń dozujących, mieszających i granulujących;­
uruchamianie agregatów czyszczących, rozdrabniających, mieszających, ważących, dozujących oraz urządzeń transportowych;­ regulowanie i nastawianie dozowników (procentowników) w zależności od rodzaju paszy, w celu uzyskania produktu zgodnego z recepturą;
­ regulowanie działania urządzeń wprowadzających do mieszanek komponenty tłuszczowe i płynne;­
nadzorowanie procesów mieszania, natłuszczania i prasowania paszy;
kontrolowanie ciśnienia za pomocą manometrów;
­ wymienianie matryc w granulatorach w zależności od asortymentu mieszanek;
­ pobieranie prób produkowanych mieszanek i pasz granulowanych do badań laboratoryjnych;
­ bieżące usuwanie uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu obsługiwanych maszyn i urządzeń;
­ czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn;
­ prowadzenie obowiązującej dokumentacji produkcji;­
przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn oraz przepisów bhp i ppoż.

partners

shortcut-links

 go-to-top